Round stool

Black or chrome 5 star base. Tan, black or white vinyl seat.

Origin Asia / Australia
Materials Steel, Chrome, vinyl
Options Black or white
Warranty 2 years

Description

Black or chrome 5 star base. Tan, black or white vinyl seat.